mobi facebook

Właściwości przeciwutleniające zielonej herbaty

Obecność co najmniej pięciu grup hydroksylowych (katechin oraz galusanów) nadaje cząsteczce silne właściwości przeciwutleniające. Katechiny eliminują powstałe w komórce reaktywne formy tlenu, inne rodniki oraz powodują wzrost aktywności enzymów o działaniu przeciwutleniającym. Potwierdzano, że ekstrakt zielonej herbaty hamuje aktywność oksydazy ksantynowej (enzymu katalizującego powstawanie anionorodnika ponadtlenkowego). W wyniku reakcji katechin z wolnymi rodnikami takimi jak: rodnik hydroksylowy, anionorodnik ponadtlenkowy, czy rodniki lipidowe, powstaje rodnik formy katechin. Formy rodnikowe polifenoli posiadają niższe potencjały redukcyjne niż rodniki tlenowe oraz lipidowe, dlatego są bardziej stabilne chemicznie i mniej reaktywne. Wolne rodniki oraz reaktywne formy tlenu uszkadzają struktury komórkowe takie jak: DNA, białka, lipidy. Konsekwencją działania wolnych rodników jest przede wszystkim starzenie się komórek, a co za tym idzie – całego organizmu, ale także liczne choroby, takie jak: artretyzm, miażdżyca, nowotwory.