mobi facebook

Pozostałe produkty żywnościowe.... i nie tylko.

W dziale tym opisywane będą zdrowotne właściwości roślin, których nie można zaliczyć do kategorii warzyw, owoców lub Super Food. Znajdą się tu między innymi opisy przypraw, ziół oraz zbóż. Początkowo umieszczone zostaną w tym miejscu także opisy fitozwiązków z kategorii polifenoli (w przyszłości informacje te znajdą się w osobnych działach).