mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez kurkumę

Z Kurkumina jest ważnym i użytecznym składnikiem w leczeniu choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym. Badania naukowe potwierdzają jej rolę w hamowaniu utleniania lipoprotein HDL (lipoproteina o wysokiej gęstości) oraz LDL (lipoproteina o niskiej gęstości). Oprócz tego wpływa na zmniejszenie poziomu cholesterolu i triglicerydów we krwi. Kurkuma powoduje zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w jelitach oraz zwiększenie wytwarzania kwasów żółciowych w wątrobie z cholesterolu, co wpływa na lepsze trawienie tłuszczów.

Związek ten hamuje zlepianie się płytek krwi, działając przeciwzakrzepowo. Efekty podobne są do stosowanej przeciwzakrzepowo polopiryny. Kurkumina hamuje agregację płytek indukowaną przez prostoglandyny, adrenalinę oraz kolagen. Związek ten zatrzymuje produkcję tromboksanu B2. Dla pacjentów z ryzykiem wystąpienia zakrzepów polecane są ekstrakty roślinne zawierające kurkuminę.