mobi facebook

Stymulacja układu odpornościowego przez spirulinę

Wprowadzenie do diety spiruliny poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Zostało to udowodnione przez badania naukowe przeprowadzone na myszach, szczurach oraz kotach. Spirulina wspomaga produkcję białych krwinek w szpiku kostnym (neutrofile, makrofagi, limfocyty T oraz B). Wzrasta aktywność oraz podziały w komórkach makrofagów. Wzrasta też poziom fagocytozy oraz produkcji interleukin (białka wpływające na wzrost i namnażanie białych krwinek). Efekt ten występuje nawet pomimo stresu oraz toksyn pochodzących ze środowiska. Substancjami występującymi w cyjanobakteriach, które wspomagają układ odpornościowy organizmu, są: beta-karoten oraz fikocyjanina.