facebook

Informacje ogólne

W dziale tym została zaprezentowana krótka charakterystyka podstawowych zagadnień, którymi będę się zajmował. Informacje te znajdą swoje rozwinięcie w dalszych częściach, tu jedynie sygnalizuję pewne tematy, aby czytelnik mógł się z nimi wstępnie zapoznać.