facebook

Witaminy

Witaminy to grupa związków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stanowią one elementy enzymów - związków odpowiadających za szereg reakcji chemicznych w naszych komórkach.

witaminy

Witaminy to związki organiczne niezbędne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Nie są one źródłem energii, ani materiałem budulcowym; stanowią elementy enzymów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie procesów metabolicznych oraz budulcowych organizmu. Cechą charakterystyczną witamin jest niezdolność ich wytwarzania przez organizm, dlatego muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Są one potrzebne w niewielkiej ilości, jednak ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nazwa witamina pochodzi od łacińskiego słowa „vita”, co oznacza życie, oraz „amina”, którą wprowadził polski uczony Kazimierz Funk w 1912 roku. Dzieli się je na: rozpuszczalne w wodzie oraz rozpuszczalne w tłuszczach. Do rozpuszczalnych w wodzie zalicza się: C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, natomiast rozpuszczalne w tłuszczach to: A, D, E oraz K.

Witaminy rozpuszczalne w wodzie nie są magazynowane w organizmie, dlatego muszą być do niego dostarczane z dietą każdego dnia; tyczy się to zwłaszcza witaminy C. Natomiast witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są magazynowane głównie w wątrobie, dlatego organizm ma możliwość „zabezpieczyć” nas przed ich niedoborem.

Niedobór witamin powoduje awitaminozę. Jedną z pierwszych chorób badanych w związku z brakiem witamin była choroba beri-beri wywołana brakiem witaminy B1. Objawia się ona zanikiem mięśni oraz porażeniem nerwów obwodowych. Badania nad tą chorobą prowadził Polski naukowiec Kazimierz Funk. Po drugiej wojnie światowej łatwość chemicznego otrzymywania witamin spowodowała wyeliminowanie na świecie takich chorób jak: beri-beri, pelagra, szkorbut czy krzywica.

Obecnie rynek różnego rodzaju preparatów witaminowych oraz mineralnych jest bardzo duży i ciągle rośnie. Pomimo tego wciąż nawet w krajach rozwiniętych istnieje problem z niedoborem witaminy D, którą należy systematycznie uzupełniać w swojej diecie. Istnieje też hiperwitaminoza; tyczy się to zwłaszcza witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które są gromadzone przez organizm, dlatego należy ostrożnie podchodzić do stosowania rożnego rodzaju preparatów witaminowych.