mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom oczu przez czarną borówkę

Spożywanie jagód borówki lub picie z nich soku chroni nas przed takimi chorobami oczu jak jaskra, czy katarakta. Dodatkowo czarna borówka wpływa pozytywnie na poprawę widzenia w ciemności. Związkami mającymi wpływ na to są antocyjany obecne w owocach rośliny. Badania na temat wpływu czarnej borówki na poprawę widzenia w ciemności nie dają jednakowej odpowiedzi o ich skuteczności.

Badania kliniczne przeprowadzane na pacjentach posiadających zaćmę potwierdziły, że czteromiesięczna kuracja czarnymi jagodami zapobiegła postępie choroby. Antocyjany w niej zawarte chronią komórki soczewki oka przed działaniem stresu oksydacyjnego, który wywołuje degradacje lipidów błonowych. Wpływają one też na hamowanie enzymu reduktaza aldozy. W obecności nadmiaru glukozy, reduktaza aldozy przekształca ją w alkohol o nazwie sorbitol. Ten gromadzi się w komórkach soczewki, prowadząc do jej uszkodzenia i zaburzeń w widzeniu. Podobny mechanizm jak powyższy, jagody wykazują w przypadku jaskry, która uszkadza siatkówkę oka, powodując ślepotę.