mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez czarną borówkę

czarna borówka w koszyku

Dzięki dużej zawartości antocyjanów oraz kwercetyny, czarna borówka wykazuje w testach in vitro działanie antynowotworowe w stosunku do takich narządów jak pierś, prostata, jelito grube oraz białaczka. Związki fenolowe ze względu na swoją budowę potrafią eliminować z organizmu wolne rodniki oraz reaktywne formy tlenu. Nadmiar tych substancji może przyczynić się do powstania nowotworów.

Badania naukowe potwierdziły również, że związki polifenolowe zawarte w czarnej borówce wpływają na zmniejszenie procesu angiogenezy (proces powstawania nowych naczyń krwionośnych). Powoduje odcięcie od substancji pokarmowych oraz tlenu komórek nowotworowych. Działanie to jest spowodowane zmniejszeniem wydzielania przez nowotwór białka zwanego VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka), który odpowiada za powstanie sieci naczyń oplatających guza.

Innym sposobem działania jagód borówki na komórki nowotworowe jest powstrzymanie ich proliferencji (silnego namnażania się) oraz indukcja w ich komórkach procesu apoptozy (programowalna śmierć komórki). Proces apoptozy powoduje zaprzestanie namnażania się komórek nowotworowych oraz kieruje je w proces samobójstwa przez powstawanie odpowiednich białek inicjujących ten proces. Na omawiane procesy wpływa duża zawartość antocyjanów w borówce.