mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez jabłko

jabłoń

Badania przeprowadzone na grupie 40 000 kobiet wykazały związek pomiędzy spożywaniem jabłek, a zmniejszeniem ryzyka występowania chorób układu naczyniowego. Ryzyko tych chorób było o 25-33% mniejsze. Efekt ten był silniejszy u kobiet niż u mężczyzn. Osoby spożywające jabłka miały mniejsze ryzyko zawału serca lub udaru mózgu, zwłaszcza u osób starszych.

Flawonoidy z jabłek zmniejszają poziom utlenienia lipoprotein HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) oraz LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości). Ochronny wpływ jabłek na utlenianie LDL osiągnął szczyt po trzech godzinach po konsumpcji i powrócił do poziomu wyjściowego po 24 godzinach. Prócz zmniejszenia ilości utlenienia „cząsteczek cholesterolu” (lipoproteiny), obserwowany jest obniżony poziom całkowitego „cholesterolu” w osoczu krwi. Jest to prawdopodobnie związane ze zwiększonym wydalaniem lipoprotein oraz kwasów żółciowych przez organizm. Zmniejszenie poziomu utlenienia oraz poziomu lipoprotein skutkuje obniżeniem powstawania płytki miażdżycowej, która zmniejsza światło naczynia, co w konsekwencji może doprowadzić do zatoru oraz zawału serca lub udaru mózgu. Na poziom „cholesterolu” we krwi wpływ ma też błonnik zawarty w jabłku, dlatego spożywanie całych nieobranych jabłek daje najkorzystniejsze efekty zdrowotne.