mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez jabłko

jabłka

Regularne spożywanie jabłek zmniejsza ryzyko powstania nowotworów. Wyniki badań naukowych potwierdzają skuteczną rolę w eliminowaniu nowotworów płuc oraz jelita grubego. Aby się zabezpieczyć przed nowotworem, wystarczy dziennie jeść tylko jedno jabłko. Spożywanie ich zmniejsza ryzyko nowotworu płuc o około 40-50%; jest to niezależne od płci osób podanych badaniom. Efekt ten ulega wzmocnieniu, gdy z jabłkiem spożywa się cebulę. Obie rośliny są bogate we flawonoid kwercetynę, która wykazuje właściwości antynowotworowe. Zmniejszenie ryzyka nowotworu płuc było większe u ludzi młodych oraz niepalących. Badania przeprowadzano na populacji Finów, gdzie jabłka były głównym dostarczycielem kwercetyny.

Badania naukowe potwierdziły, że jabłka oraz ich sok powoduje zmniejszenie aktywności enzymów I fazy metabolicznej takich jak cytochrom P450 oraz podwyższenie aktywności enzymów II fazy metabolicznej, co sprzyja eliminacji z organizmu substancji potencjalnie kancerogennych. Efekt ten jest związany z obecnością takich polifenoli, jak kwercetyna z grupy flawonoli oraz katechin z grupy flawanoli. Jedzenie ich zmniejsza powstawanie tzw. aduktów czyli połączeń DNA z np. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), jak benzopiren obecny w dymie papierosowym. Adukty powodują w konsekwencji proces nowotworzenia komórki.

Polifenole oraz wiązki terpenowe jak kwas ursolowy obecne w jabłku w badaniach przeprowadzanych in vitro wykazują właściwości przeciwdziałające proliferacji (niekontrolowane namnażanie się) komórek nowotworowych oraz uruchomienia w tych komórkach procesu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Związki fenolowe stymulują w komórkach nowotworowych wytwarzanie nadtlenku wodoru, który powoduje ich obumieranie. Ekstrakty polifenolowe aktywują wewnętrzny szlak śmierci komórkowej w wyniku której powstają białka zwane kaspazami. Są one odpowiedzialne za przebieg procesu apoptozy komórki. Szczególnie silną kaspazą w tym procesie jest kaspaza 3. Proces apoptozy komórki zaczyna się od degradacji struktur komórkowych zwanych mitochondriami.