facebook

Działanie przeciwzapalne kakao

Miażdżyca naczyń krwionośnych, niewydolność serca oraz nadciśnienie tętnicze mogą być aktywowane przez działanie niektórych enzymów, takich jak: oksydaza ksantynowa czy oksydaza mieloperoksydazy. Enzymy te wytwarzają rodniki tlenowe, które mogą sprzyjać wyżej wymienionym schorzeniom. Flawonoidy obecne w proszku kakaowym stymulują wytwarzanie NO (tlenku azotu (II)), co znacznie obniża działanie oksydazy ksantynowej, czy oksydazy mieloperoksydazy. Poza tym obecne w kakao flawonole oraz procyjanidyny mogą hamować powstawanie innych czynników zapalnych, takich jak interleukiny (czynnik wzrostu białych krwinek). Interleukina 8 odgrywa ważną rolę w powstawaniu procesów miażdżycowych. Flawanole oraz procyjanidyny mogą ingerować w wiele przemian inicjowanych działaniem czynnika transkrypcyjnego NF-kB. Bierze on udział w odpowiedzi komórki na bodźce, takie jak stres, cytokiny, wolne rodniki, ultrafiolet, czy antygeny. Innym, pozapalnym czynnikiem, jest TNF-alfa;, czyli czynnik nekrozy nowotworowej.