mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez malinę

malina

Związki fenolowe obecne w malinie wykazują ochronne działanie przed utlenieniem cząsteczek „cholesterolu” we krwi. Utlenione cząsteczki lipoprotein HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) oraz LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) przylegają do ścian tętnic, zwężając z czasem ich średnicę, co może doprowadzić do ich zatoru kończącego się zawałem serca, mózgu lub wylewem krwi do mózgu. Związki fenolowe, a zwłaszcza antocyjany są w stanie eliminować reaktywne formy tlenu oraz wolne rodniki, zapobiegając uszkodzeniom lipoprotein.

Zawartość kwasu salicylowego w owocach malin (5 mg/100 g ś.m.) wpływa na zmniejszenie powstania agregatów (zlepionych) płytek krwi, czerwonych krwinek oraz krzepliwości krwi. Obecny kwas salicylowy powoduje blokowanie enzymu odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi. Działanie to jest analogiczne do polopiryny, którą zażywają osoby cierpiące na chorobę wieńcową. W przypadku zaawansowanej miażdżycy, zlepione płytki krwi mogą doprowadzić do zablokowania światła tętnicy, co może skutkować zawałem lub wylewem krwi. Efekt ten w działaniu jest taki sam jak aspiryny, którą osoby mające chorobę wieńcową zażywają prewencyjnie przed zawałem serca.

Związki fenolowe (procyjanidyny) obecne w malinach wykazują też działanie hamujące na enzym konwertaza angiotensyny. Działanie tego enzymu powoduje wzrost ciśnienia krwi. Spożywanie tych jagód może u osób posiadających wysokie ciśnienie wpływać na jego zmniejszenie. Jest to też ważne dla osób posiadających cukrzycę typu II, gdyż często u nich występują problemy z podwyższonym ciśnieniem.