mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez pomarańczę

plasterki pomarańczy

Terpeny, a szczególnie limonen, geraniol oraz flawonoidy obecne w miąższu oraz skórce pomarańczy powodują zatrzymanie procesu nowotworzenia się tkanek organizmu. Limonen powoduje zahamowanie wzrostu wielu typów nowotworów m.in. skóry, raka piersi, wątroby, okrężnicy, trzustki oraz prostaty.

Aktywność monoterpenów polega na hamowaniu podziału komórek nowotworowych poprzez spowalnianie działania białek przekazujących sygnały wewnątrz komórki. Innym mechanizmem, na który działa limonen, jest hamowanie wytwarzania związku o nazwie koenzym Q10, co również wpływa na zahamowanie jej podziału. Kolejnym sposobem, jakim terpeny działają na komórkę, jest aktywacja ekspresji transformującego czynnika wzrostu-beta (TGF-beta). Związek ten powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego oraz prowadzi do apoptozy (programowalnej śmierci komórki). Limonen spożywany w owocach cytrusowych jest bardzo dobrze przyswajalny z układu pokarmowego i ulega biotransformacji do aktywnych metabolitów. Wykazują one wysoką aktywność farmakologiczną, często przewyższając aktywnością produkty wyjściowe. Istnieją wyniki badań wykazujące ochronne działanie monoterpenów przeciw występowaniu czerniaka, gdy naniesie się je na skórę w postaci kremu chroniącego przed słońcem.

Związki polifenolowe odgrywają bardzo ważną rolę w prewencji oraz eliminacji komórek nowotworowych. Jedną z podstawowych funkcji tych związków w organizmie człowieka jest eliminacja wolnych rodników oraz reaktywnych form tlenu, które uszkadzają struktury wewnątrz komórkowe (najważniejszą z nich jest DNA), doprowadzając do procesu nowotworzenia tkanki. Flawonoidy te hamują rozwój nowotworów różnych tkanek, takich jak: prostata, żołądek, jajniki. Jednym z mechanizmów działania tych związków jest zmniejszanie produkcji cytochromu P450, który metabolizuje ksenobiotyki (substancje obce) w naszym organizmie. Niestety w wyniku tego procesu często powstają produkty bardziej kancerogenne od substancji wyjściowych. Oprócz tego flawonoidy aktywują wiele enzymów zaangażowanych w przekazywanie sygnałów komórkowych odpowiedzialnych za wzrost oraz namnażanie komórek takich jak kinazy, fosfolipazy. Związki fenolowe cytrusów zmniejszają też zdolność nowotworów złośliwych do przerzutów do innych tkanek organizmu.