mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez truskawkę

truskawka

Ze względu na swój potencjał przeciwutleniający, owoce truskawki chronią lipoproteiny LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) oraz HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) przed utlenieniem. Odkładanie się na ścianach żył utlenionych cząsteczek lipoprotein prowadzi do rozwoju miażdżycy, która skutkuje zawałem serca lub udarem mózgu. Oprócz tego regularne spożywanie truskawek zmniejsza poziom lipoprotein LDL „złego cholesterolu” oraz trójglicerydów w krwi.

Antocyjany obecne w truskawce wykazują zdolność regulacji procesu apoptozy (programowalna śmierć komórki). Chroni to komórki mięśnia sercowego zwane kardiomiocytami przed szkodliwym działaniem procesów niedokrwiennych w przebiegu miażdżycy oraz chroni je przed szkodliwością chemioterapii. Antocyjany wykazują zdolność zwiększenia powstawania przeciwapoptycznych białek Bcl-2 oraz hamowania powstawania (ekspresji) proapotycznych białek P53, co skutkuje większą zdolnością komórek serca do przeżycia.

Truskawki zawierają w sobie w miarę dużo potasu, którego obecność powoduje zmniejszenie ciśnienia krwi. Jego wysoka wartość może doprowadzić do wylewu krwi do mózgu. Wylew jest trzecią pod względem częstości przyczyną śmierci, jeśli chodzi o układ krążenia. Warto te owoce włączyć do diety osób walczących z wysokim ciśnieniem.