mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez truskawkę

truskawka

Truskawka swe właściwości przeciwnowotworowe zawdzięcza mnogości rożnego rodzaju związków polifenolowych. Badania są przeprowadzane na ekstraktach z owoców lub na liofilizowanych (mocno wysuszonych) preparatach. Wykazuje ona działanie chemoterapeutyczne w stosunku do takich rodzajów nowotworów jak: rak piersi, prostaty, jelita grubego, płuc, skóry. Truskawki nadają się bardzo dobrze do eliminacji już istniejących ognisk nowotworowych, jak i do prewencji chorób nowotworowych.

Fitozwiązki obecne w owocu truskawki wpływają na szlak metaboliczny ksenobiotyków w organizmie. Powodują zmniejszenie wytwarzania enzymów tzw. I fazy metabolicznej oraz wpływają na wytwarzanie enzymów tzw. II fazy metabolicznej. Efektem tego jest mniejsze wytwarzanie w organizmie substancji potencjalnie rakotwórczych oraz zwiększenie degradacji tych substancji. Ekstrakty z truskawki hamują też rozwój nowotworów skóry wywołanych oparzeniami słonecznymi, do których dochodzi podczas długotrwałego działania na nią promieniowania UV.

Truskawki stymulują też komórki nowotworowe do wejścia na ścieżkę apoptozy (programowalnej śmierci komórki) oraz wpływają na zatrzymanie procesu angiogenezy (wytwarzania nowych naczyń krwionośnych) guza nowotworowego, co skutkuje odcięciem go od źródła składników pokarmowych oraz tlenu. Jest to spowodowane hamowaniem syntezy w komórkach nowotworu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), co powoduje zatrzymanie procesu angiogenezy. Innym mechanizmem działania związków polifenolowych na nowotwór jest zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1, co uniemożliwia namnażanie się komórek nowotworowych oraz dalszy rozrost guza. Ekstrakty z truskawki były też sprawdzane pod kątem bezpośredniego działania na substancje rakotwórcze takie jak: metanosulfonian metylu oraz benzopiren. Badania potwierdziły zmniejszenie mutagennego działania tych substancji na komórki naszego ciała.