mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez wiśnie

wiśnia

Naukowcy uważają, że wiśnie mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów jelita grubego. Badania były przeprowadzane na myszach oraz in vitro na komórkach nowotworu okrężnicy. Efekt ten jest związany z występowaniem w owocach wiśni dużego stężenia antocyjanów. Ich potencjalne działania prewencyjne odkryte w badaniach in vitro obejmują także zdolność do stymulowania ekspresji enzymów II fazy detoksykacji ksenobiotyków w wątrobie oraz jelitach. Reakcje te katalizują głównie enzymy klasy transferaz, a metabolitami, które biorą udział w tych reakcjach, są aminokwasy, glutation oraz kwasy organiczne, takie jak: octowy, siarkowy i przede wszystkim - glukuronowy.

Wiśnie zawierają też związek terpenowy o nazwie alkohol peryliowy, który hamuje rozwój niektórych nowotworów. Hamuje on rozwój takich nowotworów jak białaczka, glejak, czy rak piersi. Leczenie nowotworu mózgu - glejaka jest bardzo trudne, dlatego ww. badania rokują dużą nadzieją na jego wyleczenie. Związek ten hamuje proces angiogenezy guza nowotworowego, co doprowadza do jego zagłodzenia i eliminacji przez komórki układu odpornościowego. Innym prawdopodobnym mechanizmem działania jest blokowanie szlaków sygnałowych komórki nowotworowej, które powodują przyśpieszenie jej podziałów.