mobi facebook

Działanie przeciwzapalne wiśni

Badania in vitro i in vivo wykazały, że właściwości przeciwzapalne antocyjanów z wiśni mogą hamować aktywność cyklooksygenazy (COX I oraz COX II). COX są prozapalnymi enzymami, które odgrywają ważną rolę w procesach, takich jak stan zapalny, nowotworzenie, apoptoza, proliferacja i angiogeneza (tworzenia nowych naczyń). Należy podkreślić, że cyklooksygenazy hamujące działania wiśni antocyjanów są porównywalne z ibuprofenem i naproksenem.W badaniach udowodniono, że spożywanie przez 90 dni wiśni znacznie zmniejszyło stężenie w osoczu cząsteczek prozapalnych IL-6 oraz TNF-alfa.