mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez żurawinę

żurawina

Związki polifenolowe obecne w żurawinie, takie jak proantocyjanidyny, kwercetyna czy mirycetyna wykazują działanie antynowotworowe przeciwko takim komórkom jak: rak prostaty, nowotwór jelita grubego, rak piersi. Owoce żurawiny powodują zatrzymanie proliferencji (namnażania się komórek nowotworowych) oraz zatrzymanie cyklu komórkowego nowotworu. Silnymi inhibitorami proliferencji są flawanole w postaci monomerów katechin oraz ich polimery zwane procyjanidami. Związki te mogą stanowić 7% suchej masy owocu żurawiny. Innymi związkami mającymi wpływ na zatrzymanie rozwoju nowotworów są antocyjany oraz z grupy flawonoli - kwercetyna. Skierowanie komórki na drogę apoptozy powoduje zwiększenie w jej komórkach występowania proapoptycznego białka p53, które kieruje komórkę nowotworów na ścieżkę samounicestwienia komórki.

Działanie prewencyjne żurawiny polega też na eliminacji czynników zapalnych występujących w organizmie, które mogą się przyczyniać do powstawania nowotworów. Jednym z głównych takich czynników jest cyklooksygenaza 2 (COX-2), w wyniku działania której powstają prostoglandyny, które mogą się przyczyniać do powstawania niektórych typów nowotworów.