mobi facebook

Działanie przeciwzapalne żurawiny

Żurawina wykazuje właściwości przeciwzapalne. Związki procyjanidyny obecne w żurawinie zmniejszają wytwarzanie takich cytokin (białka wpływające na wzrost, proliferację białych krwinek) prozapalnych takich jak TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworowej, interleukiny IL-6, IL-8. Cytokiny te są wytwarzane np. pod wpływem lipopolisacharydów (LPS) pochodzących z ścian komórkowych takich bakterii jak Porphyromonas gingivalis czy Escherichia coli. Zmniejszeniu też ulega wytwarzanie enzymów cyklooksygenaz (COX), która wytwarza hormony pozapalne zwane prostoglandynami.