mobi facebook

Sok z źdźbeł traw

2 porcje

Składniki:

Sok zielony - 200 g źdźbeł traw

Sposób wykonania

Ściąć prawie przy samej ziemi 2 tygodniowe źdźbła trawy. Umyć oraz przecisnąć przez wyciskarkę. Otrzymany miąższ jako odpad przecisnąć ponownie. Otrzymany sok rozcieńczyć wodą mineralną do 500 ml.

Alternatywnie można również w.w. składniki zblędować w wodzie mineralnej, spowoduje to brak resztek jako odpad.


Zdjęcia

1. https://pl.pinterest.com/pin/529454499914549301/?lp=true