mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez brokuła

brokuł

Spożywanie brokuła ma duże znaczenie w zapobieganiu obumierania komórek mięśnia sercowego prowadzącym do zawału serca. Zmniejsza także ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Badania przeprowadzone na szczurach spożywających kiełki brokuła wykazały zmniejszenie stresu oksydacyjnego w tkankach sercowo-naczyniowych, który jest przyczyną uszkodzenia struktur komórkowych takich jak DNA czy białka. Spożywanie brokuła powoduje zwiększenie działania genów związanych z redukcją szkodliwego stresu oksydacyjnego w komórkach. Zmniejszenie stresu oksydacyjnego powiązanie jest też ze zmniejszeniem ciśnienia krwi. Ma to pozytywny wpływ na ochronę układu krwionośnego przed miażdżycą i jej konsekwencjami.