mobi facebook

Stymulacja układu odpornościowego przez chlorellę

Chlorella ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego. CGF ma zdolność zwiększenia wytwarzania czynnika nekrozy nowotworowej (TNF) oraz interleukiny. Białka te są wytwarzane w limfocytach NK (Natural Killers), które atakują komórki nowotworowe, prócz tego chronią one nasz organizm przed pasożytami oraz wirusami. Interleukiny są białkami stymulującymi leukocyty do walki naszego organizmu z drobnoustrojami. Chlorella stymuluje aktywność limfocytów T i makrofagów przez wzrost poziomu interleukin oraz TNF, zwiększając tym samym zdolność do zwalczania patogenów, obcych białek oraz nowotworów. Zostało to wykorzystane do klinicznego leczenia nowotworów. Nie wykazuje ona toksyczności w stosunku do zdrowych ludzkich komórek. Japońscy naukowcy odkryli, że spożywanie chlorelli w czasie chemioterapii oraz radioterapii zmniejsza spadek leukocytów na skutek leczenia nowotworów oraz przyśpiesza tempo ich powrotu do stanu sprzed leczenia. Prawdopodobne jest, że ściana komórkowa chlorelli ma zdolność do zwalczania komórek nowotworowych poprzez wspomaganie stymulowania leukocytów przez kompleks polisacharydowy. Badania potwierdzają zmniejszenie przeziębień u ludzi, którzy regularnie przyjmują preparaty z chlorelli.