mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez herbatę

zielona herbata wiurki i liście

Udowodniono, że EGCG hamuje wzrost wielu szczepów komórek nowotworowych. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że zielona herbata zapobiega rozwojowi guzów wywołanych przez kancerogeny, zwłaszcza nowotworów skóry, piersi, płuc, przełyku, żołądka, okrężnicy. Jej ochronne działanie ma szerszy zasięg; stwierdzono bowiem, że dodanie zielonej herbaty do diety myszy, u których rozwijał się rak prostaty, znacznie hamowało rozwój nowotworu. Dawki podawane myszom były zbliżone do przyswajanych przez ludzi regularnie pijących tę odmianę herbaty.

Prace naukowe wykazały, że spośród wszystkich dotąd zidentyfikowanych cząsteczek pochodzenia żywieniowego EGCG najsilniej blokuje aktywność receptora naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) na powierzchni komórki, który odgrywa zasadniczą rolę w inicjowaniu procesu angiogenezy (powoduje ukrwienie komórek nowotworowych). W dodatku hamowanie tego receptora komórkowego następuje bardzo szybko i przy niewysokim stężeniu EGCC, co łatwo osiągnąć po wypiciu kilku filiżanek herbaty dziennie.