mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez kakao

czekolada

Zawartość protoantocyjanidyn w ziarnach kakao nadaje im właściwości antynowotworowe. Zauważono, że protoantocyjanidyny z miazgi kakaowej mogą opóźniać rozwój nowotworów u zwierząt laboratoryjnych. Przyswajanie polifenoli z kakao powodowało znaczący spadek receptora białkowego nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) o podstawowym znaczeniu dla wzrostu komórek nowotworowych i angiogenezy. Badania potwierdziły też działanie flawanoli oraz procyjanidyn na zahamowanie wzrostu komórek nowotworu jelita grubego.

Związki te powodowały zatrzymanie cyklu komórkowego. Wykazano też wpływ związków fenolowych zawartych w kakao na zmniejszenie kancerogennego działania heterocyklicznych amin, które dostają się do organizmu człowieka wraz z żywnością. Efekt ten jest związany z wpływem związków polifenolowych na metabolizm amin heterocyklicznych w wątrobie oraz jelitach. Prócz tego, proantocyjanidyny chronią błonę śluzową jelit przed ekspozycją na związki kancerogenne z pożywienia, chroniąc w ten sposób przed nowotworem jelita grubego. Polifenole wykazują też zdolność reakcji ze szkodliwymi związkami chemicznymi, w ten sposób je unieszkodliwiając.