mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym przez kurkumę

kurkuma przypawa

Kurkuma zapobiega występowaniu nowotworów wywoływanych przez rozmaite czynniki kancerogenne. Ponadto badania wykazały, że kurkumina może być skuteczna w zapobieganiu i terapii licznych typów nowotworów (żołądka, jelita, okrężnicy, skóry i wątroby). Wyniki te wydają się być związane z hamowaniem pewnego procesu niezbędnego do przeżycia komórek nowotworowych i uniknięcia śmierci w wyniku apoptozy. Inne badania sugerują także, że kurkumina zapobiega powstawaniu nowych naczyń krwionośnych w procesie angiogenezy, pozbawiając w ten sposób guzy możliwości zaopatrywania się w substancje odżywcze.

Nowotwór okrężnicy należy do tych nowotworów, na które kurkumina oddziałuje w największym stopniu. Może ona bowiem redukować poziom enzymu zwanego cyklooksygenazą (COX-2) odpowiedzialnego za powstawanie cząsteczek wywołujących stany zapalne. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że substancje przeciwzapalne mogą zmniejszać częstotliwość zachorowań na nowotwory (potwierdziło to doustne podawanie kurkuminy, które spowodowało spadek liczby cząsteczek zapalnych w krwi badanych osób).

Badania w różnych liniach komórek hodowanych in vitro wykazały cytotoksyczność kurkuminy już w bardzo niewielkim w zakresie stężeń we krwi. W trzech różnych liniach komórek nowotworowych jelita grubego, kurkumina hamuje proliferację oraz indukuje śmierć komórek nowotworowych w fazie rozwoju cyklu komórkowego. Wyniki zaobserwowano w liniach komórkowych nowotworów piersi, nerki, wątroby, układu limfatycznego, szpiku, jelita grubego. Oprócz tego hamuje rozwój białaczki i czerniaka. Badania potwierdzające apoptozę w liniach komórkowych nowotworów nie są jednoznacznie zgodne. Duży wpływ na powyższe działanie kurkuminy ma rodzaj tkanki w której rozwinął się nowotwór.