mobi facebook

Działanie przeciwmikrobiologiczne kurkumy

Ekstrakt z kurkumy oraz olejku kurkuminowego hamują wzrost różnych bakterii, pasożytów i grzybów patogennych. Stwierdzono, że stosowanie miejscowo oleju z kurkumy zatrzymuje rozwój dermatofitów i grzybów chorobotwórczych. Zauważono, że kurkumina jest silnym i selektywnym inhibitorem wirusa HIV, przy niskiej toksyczności dla komórki gospodarza. Zmniejsza ona produkcję antygenu p24 w komórce. Odkryto też słabą inhibicję proteaz wirusowych. Innym ważnym enzymem dla funkcjonowania wirusa, a blokowanym przez kurkumę, jest integraza, która umożliwia wirusowi połączenie się z DNA gospodarza.