facebook

Ochrona wątroby przez kurkumę

Kurkuma ma właściwości podobne do sylimaryny. Wykazuje ona ochronne działanie względem wielu substancji uszkadzających wątrobę, takich jak: tetrachlorek węgla, alkohol, paracetamol, mykotoksyny. Zmniejsza martwicę wątroby wywołaną przez wyżej wymienione czynniki. Kurkumina ma właściwości przeciwutleniające, a także posiada zdolność do zmniejszania tworzenia prozapalnych cytokin. Zwiększa również wydzielanie żółci, co sprzyja lepszemu trawieniu pokarmów, zwłaszcza tłustych. Zwiększa wydzielanie przez wątrobę bilirubiny - produktu rozpadu hemoglobiny. Chroni też wątrobę przed gromadzeniem tkanki tłuszczowej powodujących otłuszczenie wątroby. Kurkumina hamuje działanie enzymów cytochromu P450 znajdujących się w wątrobie oraz w jelitach. Chroni to organizm przed toksycznym działaniem wielu substancji chemicznych. Badania naukowe dowiodły, że kurkumina zmniejsza metabolizm wielopierścieniowych pochodnych benzenu, zmniejszając ich mutagenność.