mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez trawę pszeniczną

trawa i piłka

Chlorofil zawarty w trawie pszenicznej poprawia pracę serca. Zanotowano zmniejszone stężenie cholesterolu całkowitego, LDL (lipoprotein o niskiej gęstości), HDL (lipoprotein o wysokiej gęstości) i trójglicerydów u szczurów spożywających sok z trawy pszenicznej. Poziom trójglicerydów spadł o 40% u szczurów otrzymujących dawki soku (10 ml/kg spożywane doustnie raz na dobę przez 21 dni, co jest równoważne z wynikami osiągniętymi przez leki obniżające cholesterol we krwi). Spadek stężenia lipoprotein zmniejsza „osadzanie się” ich na ścianach naczyń krwionośnych. Obniża to prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru mózgu wywołanego zwężeniem światła tętnicy. Ma ona też wpływ na rozszerzanie naczyń krwionośnych, co zmniejsza ciśnienie krwi. Jest to związane z większym uwalnianiem tlenku azotu (II) NO, który powoduje zwiększenie średnicy naczyń krwionośnych, co wpływa na spadek ciśnienia krwi. Powoduje też wzmocnienie naczyń krwionośnych.

W wyniku kardiotoksyczności chemioterapeutyków następuje uszkodzenie serca przez leki przeciwnowotworowe. Najczęściej występuje: niewydolność serca, zaburzenia rytmu oraz przewodzenia, choroby niedokrwienna serca, zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, włóknienia wsierdzia, anemia, mała ilość białych krwinek oraz mała ilość płytek krwi. Badania wykonane na osobach z rakiem piersi wykazały zmniejszenie kardiotoksyczności u pacjentów poddanych chemioterapii w wyniku podawania im soku z trawy pszenicznej w czasie cyklów chemioterapii. Znacznie lepszy stan zdrowia zaobserwowano u około 40% pacjentek. Stosowanie wyciągów z niej jest tanią alternatywą w zabezpieczaniu układu krążenia przed szkodliwością chemioterapii, w porównaniu do tradycyjnych leków koncernów farmaceutycznych.