mobi facebook

Przeciwdziałanie chorobom układu krwionośnego przez buraka

czerwony burak

Regularne picie ekstraktu z czerwonego buraka powoduje obniżenie poziomu "cholesterolu" całkowitego (lipoprotein), oraz lipoprotein LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) u osób mających podwyższony poziom "cholesterolu". Duży poziom lipoprotein może przyczynić się do zwiększenia ryzyka zawału serca, gdyż utlenione jego cząsteczki "osadzają się" na ścianach naczyń krwionośnych, zmniejszając średnice tętnic, co powoduje ryzyko zawału serca lub mózgu.

Regularnie pity sok lub ekstrakt z czerwonego buraka obniża ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem. Badania były przeprowadzane na szczurach, a następnie na ludziach. Unormalizowanie ciśnienia krwi zmniejsza ryzyko miażdżycy. Efekt ten jest związany z obecnością azotanów (V) NO3-. Związki te gromadzą się w śliniankach, po czym są wydzielane do jamy ustnej, gdzie pod wpływem bakterii ulegają redukcji do azotanów (III) NO2-. Następnie azotany (III) dostając się do żołądka, są przeważone do tlenku azotu (II). Związek ten po wchłonięciu z przewodu pokarmowego bezpośrednio powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, wywołując spadek ciśnienia krwi.

Leczenie pacjentów z chorobą nowotworową przy użyciu antracyklin powoduje uszkodzenie komórek serca. Burak wykazuje działanie ochronne w stosunku do komórek mięśnia sercowego u osób poddanych chemioterapii, chroniąc komórki przed obumieraniem. Jest to bardzo ważne w czasie chemioterapii, gdyż martwica tkanek serca powoduje jego zawał.