mobi facebook

Witaminy

Witaminy to grupa związków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stanowią one elementy enzymów - związków odpowiadających za szereg reakcji chemicznych w naszych komórkach.

witaminy

Witaminy to związki organiczne niezbędne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Nie są one źródłem energii, ani materiałem budulcowym; stanowią elementy enzymów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie procesów metabolicznych oraz budulcowych organizmu. Cechą charakterystyczną witamin jest niezdolność ich wytwarzania przez organizm, dlatego muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Są one potrzebne w niewielkiej ilości, jednak ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nazwa witamina pochodzi od łacińskiego słowa "vita", co oznacza życie, oraz "amina", którą wprowadził polski uczony Kazimierz Funk w 1912 roku. Dzieli się je na: rozpuszczalne w wodzie oraz rozpuszczalne w tłuszczach. Do rozpuszczalnych w wodzie zalicza się: C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, natomiast rozpuszczalne w tłuszczach to: A, D, E oraz K.

Witaminy rozpuszczalne w wodzie nie są magazynowane w organizmie, dlatego muszą być do niego dostarczane z dietą każdego dnia; tyczy się to zwłaszcza witaminy C. Natomiast witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to A, D, E oraz K. Są magazynowane głównie w wątrobie, dlatego organizm ma możliwość je zgromadzić, zabezpieczając nas przed ich niedoborem.

Niedobór witamin powoduje awitaminozę. Jedną z pierwszych chorób badanych w związku z brakiem witamin była choroba beri-beri wywołana brakiem witaminy B1. Objawia się ona zanikiem mięśni oraz porażeniem nerwów obwodowych. Badania nad tą chorobą prowadził Polski naukowiec Kazimierz Funk; on też wprowadził pojęcie witamina. Po drugiej wojnie światowej łatwość chemicznego otrzymywania witamin spowodowała wyeliminowanie na świecie takich chorób jak: beri-beri, pelagra, szkorbut czy krzywica.

Obecnie rynek różnego rodzaju preparatów witaminowych oraz mineralnych jest bardzo duży i ciągle rośnie. Pomimo tego wciąż nawet w krajach rozwiniętych istnieje problem z niedoborem witaminy D, którą należy systematycznie uzupełniać w swojej diecie. Istnieje też hiperwitaminoza; tyczy się to zwłaszcza witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które są gromadzone przez organizm, dlatego należy ostrożnie podchodzić do stosowania rożnego rodzaju preparatów witaminowych.