facebook

Negatywne skutki picia wódki

Papierosy i alkohol są jedynymi legalnymi narkotykami dostępnymi w handlu. Mocne napoje wyskokowe zawierające powyżej 40% alkoholu spożywane w dłuższym okresie są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Zamiast wstępu

alkohol

Dane WHO wskazują, że w Europie jest najwyższe spożycie alkoholu w porównaniu z innymi regionami na świecie - na jednego dorosłego Europejczyka przypada ponad 11 litrów czystego alkoholu rocznie. W Polsce spożycie 100% alkoholu na 1 mieszkańca wynosi ok. 9 litrów rocznie (dane z roku 2009). Alkohol, jak i papierosy są jedynymi dostępnymi legalnie środkami odurzającymi w handlu. Polska przoduje wśród krajów Europejskich, jeśli chodzi o największą ilość punktów alkoholowych; w samym Krakowie jest tyle sklepów monopolowych co w całej Norwegii. Spośród wszystkich problemów społecznych, jakie występują zarówno w Polsce, jak i w Europie, problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód zdrowotnych, kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponoszą budżety poszczególnych państw. Według różnych danych koszty te szacowane są na ok. na 1,3% Produktu Krajowego Brutto.

Szkodliwość alkoholu

Spożywanie mocnych alkoholi w dużych ilościach ma negatywne skutki na nasze działanie. Regularne picie etanolu powoduje silne uzależnienie; taki stan chorobowy nazywamy alkoholizmem. Uzaleznienie to jest jenocześnie psychiczne oraz fizyczne. Jest to pierwszy problem medyczny związany z nadużywaniem alkoholu. Pozostałe choroby są konsekwencją długotrwałego przyjmowania alkoholu – zmiany psychiczne w pracy mózgu oraz uszkodzenie organów wewnętrznych. Alkohol przede wszystkim oddziaływuje negatywnie na pracę mózgu, powodując fizyczne uszkodzenia tego narządu. Mocne alkohole negatywnie działaja na układ pokarmowy, a zwłaszcza wątrobe, której zadaniem jest neutralizacja etanolu. Powodują one także zmiany w pracy układu krążenia; równocześnie wpływają na syntezę i uwalnianie hormonów, ale także na ich transport; oddziaływują na tkanki i cały proces metabolizmu. Alkoholicy cierpią na awitaminozę spowodowaną etanolem.

choroby układu krwionośnego
choroby układu nerwowego
choroby układu pokarmowego
choroby nowotworowe
choroby układu odpornościowego
awitaminoza

Powyższe linki są odnośnikami do pełniejszego opisu danego zagadnienia.

Pozytywny wpływ działania alkoholu na nasze zdrowie

Spożywanie czystego alkoholu w niewielkich ilościach 25-50 ml, czyli 1-2 piwa dzienne posiada pozytywne działanie na nasz organizm. Przede wszystkim na układ krążenia. Zmniejsza poziom ogólnego cholesterolu we krwi oraz zmniejsza ciśnienie krwi; jest to spowodowane poprawą pracy śródbłonka tętnic. Inne choroby, którym przeciwdziała umiarkowane spożywanie alkoholu to: osteoporoza, choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera. Istnieją badania naukowe mówiące o poprawie metabolizmu cukru, zapobiegając cukrzycy, jednak należy te doniesienia lepiej sprawdzić. Dla pozytywnego działania alkoholu lepiej spożywać piwo niż wódkę. Piwo jako produkt metabolizmu drożdży jest napojem bogatym w witaminy z grupy B. Wódka jest pozbawiona jakich kolwiek witamin czy minerałów. Istnieje również bardzo dużo badań mówiących o pozytywnym wpływie czerwonego wina na nasze zdrowie.

Trochę statystki

W Polsce ok. 3,5 mln. osób żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym 800 tys. jest uzależnionych, a 1,5 mln. współuzależnionych.. Rzeczywiste spożycie alkoholu w Polsce szacowane jest w ostatnich latach na 9,5-10 l 100% alkoholu na głowę mieszkańca i wzrosło w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W ostatnich 25-latach uległa poprawie struktura spożycia alkoholu. Zmniejszył się udział napojów spirytusowych w ogólnym spożyciu alkoholu i wynosił 33%. Stało się to poprzez zwiększenie konsumpcji piwa do 50% oraz wina do 16%. Obecnie szacuje się, że napoje spirytusowe stanowią ok. 50%. Jeśli uwzględnić te dwie zmienne jednocześnie, okazuje się, że w przypadku mężczyzn wiek nie jest czynnikiem – tak silnie jak u kobiet – różnicującym picie alkoholu. Wśród młodych mężczyzn jest ono najpowszechniejsze, a z wiekiem staje się nieco rzadsze, choć nawet wśród najstarszych alkohol spożywa blisko trzy czwarte. Na tym tle wyraźnie widać, że starsze respondentki zauważalnie częściej deklarują abstynencję. Można również zauważyć, że niemal we wszystkich kategoriach wiekowych więcej osób spożywających alkohol jest wśród mężczyzn niż kobiet; wyjątek stanowi pokolenie mające 25 – 34 lata, w którym przeważają pijące kobiety.

Trochę historii

alkohol

Alkohol jest jednym z najstarszych produktów żywieniowych towarzyszącym człowiekowi w jego historii. Początkowo było to piwo, a raczej coś, co w niczym nie przypomina konsumentom współczesnego piwa oraz wino. Historia alkoholu sięga neolitu. Piwo prawdopodobnie zostało odkryte na terenie żyznego półksiężyca. Pierwsi, którzy opisali sposób jego wytwarzania to Sumerowie. Winorośl zaczęto uprawiać 6000 lat p.n.e. w środkowej Azji. Mniej więcej wtedy też ludzie nauczyli się tłoczyć wino. Wiemy o tym z babilońskich i egipskich zapisów. Najdawniejsze pochodzą z kultury sumeryjskiej i datuje się je na ok. 5000 lat p.n.e. Wiadomo, że Sumerowie popijali posiłki winem na zmianę z piwem. Z terenów Mezopotamii produkcja wina zawędrowała do starożytnej Grecji, a później do Imperium Romanum. Klimat basenu śródziemnego idealnie nadaje się do uprawy winorośli. Na terenach bardziej na północ zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie rozpowszechnione było picie piwa oraz miodów pitnych. Słowianie sporządzali piwo z jęczmienia i prosa. Chmiel dodawany do piwa na tereny Europy przybył wraz z ludami mongolskimi, a następnie przez tereny Polski oraz Czech do Imperium Niemieckiego. Proces destylacji, w wyniku którego otrzymywano napój o dużym stężeniu alkoholu znali prawdopodobnie już Egipcjanie oraz Grecy. Pierwszy potwierdzony i opisany przypadek destylacji miał miejsce w arabskiej części Hiszpanii w VIII wieku. Aż do XVI wieku spirytus był stosowany wyłącznie jako środek rozgrzewający, dezynfekujący i znieczulający. Już wtedy medycy zalecali ostrożność w jego stosowaniu. Po odkryciu, że wódkę można wytwarzać ze zbóż, rozpoczęto jej produkcję w celach konsumpcyjnych.

Literatura

1. Baracz-Jóźwik B., Stojek W., Kumański K. 2012. Alkohol, a ciśnienie tętnicze. Kosmos - problemy nauka biologicznych. Tom 61:159-167.
2. Bąbała O., Działo J., Deptuła W. 2011. Alkohol a zdrowie. Kosmos - problemy nauka biologicznych. Tom 60:189-194.
3. Bury P., Godlewski D., Wojtyś P. 2000. Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Współczesna Onkologia. 1; 13-15.
4. Jędras M. 2012. Alkohol a mięsień serca. Kosmos - problemy nauka biologicznych. Tom 61:151-158.
5. Kamińska A., Kumański K. 2012. Alkohol a glutation. Kosmos - problemy nauka biologicznych. Tom 61 105-120.
6. Mamcarz A.,Podolec P. 2007Alkohol w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego - fakty i mity. Via Medica. tom 1;nr 3: 255-263.
7. Michael Jackson.2007. Tyskie vademecum piwa, Warszawa Muza S.A.
8. O'Shea R., Dasarathy S., McCullough A.2010.Alcoholic Liver Disease.Hepatology. 307-327.
9. Ochwanowska E., Witek B., Kumański K. 2012. Alkohol a witaminy. Kosmos - problemy nauka biologicznych. 61:57-66.
10. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. TNS październik 2013.
11. Szymczak A., Niśkiewicz I., Krela-Każmierczak I., Linke K. 2009. Wpływ alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego. Nowiny Lekarskie. 78:222-227.
12. Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu. Lundbeck Poland Sp.z o.o.
13. GUS - Spożycie alkoholu w Polsce
14. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 - 2015 opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródła internetowe

1. en.wikipedia.org
2. pl.wikipedia.org
3. http://www.swiat-zdrowia.pl/artykul/ambrozja-czy-trucizna-historia-alkoholu

Zdjęcia

1. http://www.drinkspirits.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_3858.jpg
2. http://pu.i.wp.pl/bloog/13284570/51446647/kamikaze_cl_medium.jpg
3. https://img0.etsystatic.com/000/0/5741064/il_fullxfull.264364804.jpg
4. http://www.envy2drink.com/wp-content/uploads/2012/11/Absolut-Vodka.jpg