mobi facebook

Wpływ mocnych alkoholi na choroby układu nerwowego

Spożywanie alkoholi o znacznej mocy powoduje nieodwracalne zmiany w budowie i funkcjonowaniu mózgu. Zaczynają zanikać komórki nerwowe mózgu, jak i połączenia pomiędzy komórkami. Najbardziej wrażliwe na działanie alkoholu i jego metabolitów są: kora mózgowa, móżdżek, ośrodki pnia mózgu, jądra podwzgórza. Zanik neuronów może być znaczny i może sięgać powyżej 20 % wszystkich komórek mózgu. Prócz zaniku samych komórek zmniejsza się również wielkość pozostałych przy życiu komórek. Konsekwencją spożywania alkoholu są problemy z koncentracją, pamięcią oraz funkcjami poznawczymi.

Alkohol powoduje powstawanie w mózgu wolnych rodników. Enzymami, które zajmują się ich likwidowaniem są: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD, katalaza (KAT) oraz peroksydaza glutationowa (GPX). Duże stężenie alkoholu we krwi może negatywnie wpływać na ilość jak i aktywność tych enzymów, co sprzyja uszkodzeniom mózgu przez ten napój. Prócz wyżej wymienionych enzymów na eliminacje reaktywnych form tlenu ma dostarczenie wraz z pokarmem takich substancji jak: witamina C oraz witamina E. Bariera krew-mózg jest przepuszczalna również dla innego bardzo dobrego przeciwutleniacza jakim jest likopen. W celu negatywnych skutków alkoholu warto przed imprezą w trakcie i po uzupełniać pulę antyoksydantów we krwi.

Większość wyżej wymienionych efektów jest związana z obecnością aldehydu octowego we krwi. Najbardziej rozpoznawalne efekty działania alkohol, czyli upojenie alkoholowe jest związane z działaniem właśnie aldehydu octowego. Następny metabolit aldehydu octowego, czyli kwas octowy jest natomiast odpowiedzialny za zakwaszenie organizmu, co również negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Alkohol jest metabolizowany nie tylko w wątrobie, ale również w mózgu, co sprzyja niekorzystnemu jego działaniu na ten organ.