mobi facebook

Wpływ mocnych alkoholi na choroby układu odpornościowego

Spożywanie dużej ilości mocnych alkoholi odbija się również negatywnie na naszym systemie odpornościowym. U szczurów, którym w czasie badań podawano etanol, zaobserwowano zmniejszoną ilość komórek NK oraz zmniejszone namnażanie się limfocytów B. Ilość limfocytów T się zwiększa, jednak zmienia się proporcja pomiędzy limfocytami T i B, negatywnie wpływając na procesy odpornościowe. Spożywanie znacznej ilości alkoholu źle wpływa również na ilość jak i jakość makrofagów, których rolą jest pożeranie komórek bakteryjnych. Wszystko to co jest wcześniej opisane sprzyja zwiększonej zapadalności oraz szybszemu rozwojowi chorób o podłożu bakteryjnym.

Podawanie rezusom alkoholu etylowego, a następnie zakażenie ich wirusem SIV (Simian Immunodeficiency Virus), spowodowało zmniejszenie ilości komórek pamięci T oraz zwiększenie na powierzchni ilości receptorów, dzięki którym wirus przedostaje się do komórek, co sprzyja tempie infekcji wirusem. Wirus SIV jest analogiem wirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus), działając w ten sam sposób - ujemnie na układ odpornościowy, różnica polega tylko na tym, że SIV jest wirusem małpim, a HIV wirusem ludzkim. Badania in vitro na ludzkich komórkach potwierdziły ujemny wpływ alkoholu etylowego na zdolność walki limfocytów z wirusem HIV.