mobi facebook

Wpływ palenia na choroby układu oddechowego

smoke lung

Układ oddechowy, z racji iż stanowi miejsce przedostawania sie dymu tytoniowego do organizmu człowieka, jak również częściowego wydalania jego składników w postaci niezmienionej, jest jednym z układów w największym stopniu narażonych na działanie toksyn znajdujących się w dymie tytoniowym.

Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych, stwierdzono że dym tytoniowy prowadzi do zmian czynnościowych i morfologicznych w układzie oddechowym. Dochodzi do wzrostu przepuszczalności błony śluzowej, hipersekrecji śluzu, upośledzenia funkcji aparatu rzęskowego, przebudowie ścian dróg oddechowych, przyspieszenia proliferacji komórek nabłonka. Może to prowadzić do powstania chorób zapalnych i rozrostowych. Do jednej z tych chorób można zaliczyć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), której główną przyczyną jest palenie papierosów. Charakteryzuje się ona słabo odwracalnym, postępującym zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które rozwija się u osób mających przeważnie objawy kliniczne przewlekłego zapalenia oskrzeli i/lub rozedmy płuc. Przewlekłe zapalenie oskrzeli rozpoznaje się u chorego, u którego występuje kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny przez większość dni w ciągu co najmniej 3 miesięcy w roku powtarzający się przez przynajmniej ostatnie dwa lata. Kaszlu tego nie da się wytłumaczyć innymi chorobami układu oddechowego ani chorobami serca. Kaszel, który występuje u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli jest przypuszczalnie skutkiem hiperplazji błony śluzowej prowadzącej do nadmiernego wydzielania śluzu. Rozedma charakteryzuje się nieprawidłowym powiększeniem przestrzeni powietrznych położonych obwodowo od oskrzelików końcowych i destrukcją ścianek tych struktur. Skutkiem tego jest nadmierne upowietrznienie płuc przy zmniejszeniu ilości pęcherzyków płucnych. Rozedma klasyfikowana jest w nawiązaniu do stopnia powiększenia i miejsca uszkodzenia struktury gronka. Gronko jest jednostką funkcjonalną płuc, w której zachodzi wymiana gazowa. U osób palących najczęściej występuje rozedma części centralnej gronka lub rozedma całego gronka.

Badania populacyjne wykazały, że POChP występuje u 8 do 10% dorosłych powyżej 30. roku życia. W Polsce w latach 1999-2000 choroba ta była przyczyną około 2,6% zgonów mężczyzn i 1,3% zgonów kobiet, a współczynniki zgonów kształtowały się na poziomie 19,6/100000 (mężczyźni 28,0/100000, kobiety 11,6/100000). POChP jest zespołem chorobowym, na który składają się dwie choroby: przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedma płuc.