mobi facebook

Wpływ napojów gazowanych na choroby nowotworowe

Niektóre publikacje naukowe sugerują związek pomiędzy wysoko słodzonymi napojami a nowotworami. Oprócz nowotworów trzustki cukry proste wpływają na rozwój nowotworów jelita grubego, piersi, płuc, przełyku czy wątroby. Cukier prosty w pożywieniu jest tylko pośrednią przyczyną nowotworów; bezpośrednią - cukrzyca typu 2 oraz nadwaga. Związki pomiędzy otyłością oraz cukrzycą a powstawaniem nowotworów wymagają dalszych badań naukowych. Zauważono, że u kobiet mających BMI powyżej 25, zachorowalność na nowotwór trzustki była większa niż u mężczyzn.

Związek ten może być wynikiem przyrostu masy ciała oraz cukrzycy typu drugiego, która sprzyja nowotworom trzustki. Nadwaga doprowadza do powstawania zwiększonej ilości hormonów, co powoduje szybszy wzrost komórek nowotworowych. Większość z tych czynników wydaje się wykazywać złożone oddziaływanie na równowagę hormonalną, biochemiczną i immunologiczną w organizmie. Oprócz tkanki tłuszczowej niektóre badania dowiodły, że spożywanie dużej ilości cukrów prostych oraz produktów o wysokim indeksie glikemicznycm sprzyjają niektórym nowotworom jak: rak trzustki, rak jelita grubego czy rak płuc.