mobi facebook

Wpływ trans-kwasów tłuszczowych na rozwój otyłości

tłuszcze trans

Spożywanie trans-kwasów tłuszczowych może przyczynić się do wzrostu masy ciała i tkanki tłuszczowej (zwłaszcza brzusznej). Potwierdzają to m.in. badania przeprowadzone na małpach (koczkodanach zielonych) przez 6 lat karmionych dietą, w której 8% energii pochodziło z trans-kwasów tłuszczowych (izomerów trans kwasów 18:1) lub cis-jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (izomerów cis kwasów 18:1). Zwierzęta spożywające pokarm zawierający Izomery trans (TFA) charakteryzowały się znacznym wzrostem masy ciała (7,2%), spowodowanym głównie zwiększonym odkładaniem się trzewnej tkanki tłuszczowej, niż grupa karmiona dietą z dodatkiem cis-jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (1,8%).

Również w badaniach przeprowadzonych wśród ludzi obserwuje się wpływ TFA na przyrost masy ciała i wzrost otyłości brzusznej. Za przyczynę tego uważa się osłabianie przez izomery trans wrażliwości komórek na insulinę m.in. w wyniku zmian w budowie i funkcjonowaniu błon komórkowych oraz poprzez wywoływanie wzrostu stężenia interleukiny 6 (IL6) - czynnika martwicy nowotworu i prostaglandyn. Pojawiająca się hiperinsulinomia może prowadzić do nagromadzenia lipidów w komórkach brzusznej tkanki tłuszczowej, która z powodu większej ilości adipocytów oraz lepszego ich unerwienia i ukrwienia jest bardziej podatna na wpływ insuliny niż podskórna tkanka tłuszczowa. Dieta bogata w TFA i nasycone kwasy tłuszczowe (SFA) obniża wrażliwość insulinową, prowadząc do rozwoju cukrzycy typu 2. Efekt ten jest znacznie silniejszy w przypadku TFA niż SFA.