mobi facebook

BMI - Wskaźnik masy ciała

BMI jest wskaźnikiem masy ciała pozwalającym w prosty sposób ocenić, czy jest ona prawidłowa. Wystarczy tylko znać swój wzrost i wagę. bmi

BMI, czyli Body Mass Index to prosta, tania i nieinwazyjna metoda określenia względnej masy ciała. Powstaje w wyniku podzielenia masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości wyrażonej w metrach.

wzór bmi

Jest to jeden z najczęściej stosowanych sposobów oceny nadwagi u człowieka, a tym samym - stopnia jego narażenia na problemy zdrowotne. Wartość BMI koreluje w mniejszym stopniu z wysokością niż inne wskaźniki; wykazano natomiast jego duży związek z zawartością tłuszczu w organizmie. BMI powiązany jest także z wieloma wskaźnikami stanu zdrowia, w tym ze stopniem umieralności.

Wskaźnik BMI często wykorzystuje się w badaniach pozwalających na określenie problemów wagowych, jednakże nie jest on typowym narzędziem diagnostycznym. Aby ustalić, czy nadwaga jest groźna dla zdrowia, należy przeprowadzić dalsze oceny, jak na przykład zawartość tłuszczu w organizmie. Przykładowo kulturyści mogą mieć wysokie BMI, przy równoczesnym niskim poziomie tkanki tłuszczowej.

Klasyfikacja wartości wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała klasyfikację wartości BMI umożliwiającą wyróżnienie poszczególnych stanów odżywienia organizmu dorosłego człowieka: niedoborowej masy ciała, nadwagi i otyłości. Odnosi się ona do dorosłych mężczyzn i kobiet (najczęściej przyjmuje się wiek powyżej 18 lat).


tabela bmi

Tabela BMI


szczegółowa tabela bmi
Tabela BMI - wykres graficzny


Kalkulator BMI

Literatura

1. Gawęcki J., 2010. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Mei Z., Grummer-Strawn LM., Pietrobelli A., Goulding A., Goran MI, Dietz WH., 2002. Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents. American Journal of Clinical Nutrition. 7597-985.
3. National Heart foundation in association with the faculty of Public Health and department of Health, 2007. Lightening the load: tackling overweight and obesity: a toolkit for developing local strategies to tackle overweight and obesity in children and adults. London
4. World Health Organization. Physical status: The use and interpretation of anthropometry. Geneva, Switzerland: World Health Organization 1995. WHO Technical Report Series.

Zdjęcia

1. http://static.ddmcdn.com/gif/bmi-comparison.gif