mobi facebook

Właściwości przeciwutleniające imbiru

Badania prowadzone nad aktywnością przeciwutleniającą imbiru dowiodły, że surowiec ten wykazuje silniejszą zdolność do zmiatania rodników hydroksylowych niż kwercetyna. Związki zawarte w ekstrakcie z imbiru powodowały również hamowanie peroksydacji lipidów. W doświadczeniu tym sprawdzano wpływ podaży ekstraktu z imbiru w dawce 160 mg/kg masy przez okres 50 dni,na poziom dialdehydu malonowego i enzymów antyoksydacyjnych w komórkach wątroby badanych zwierząt. Stwierdzono, że osobniki chore otrzymujące imbir cechowały się niższym stężeniem dialdehydu malonowego oraz wyższym poziomem enzymów o działaniu przeciwutleniającym: dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej oraz glutationu w porównaniu do zwierząt pozbawionych tego dodatku.

Wartość antyoksydacyjna mierzona metodą ORAC wynosi 14,840 μ mol TE/100g.